brankapavlic
Učesnik
Post count: 2

Na bazi nerealizovanog ugovora ne može se steći svojina na stanu, što bi bio osnov za isticanje izlučnog prava. Po otvaranju stečaja, poverilac ima samo odgovarajuće obligacionopravne zahteve. Stoga se i isticanje zahteva za predaju nedovršenog stana mora tretirati ne kao “izlučno pravo”, koje je svojinskopravne prirode, već kao zahtev kojim se za deo potraživanja iz obligacionopravnog osnova, pristaje na naturalnu kompenzaciju do obima izgrađenosti ugovorenog stana, te uz uslov da je kupoprodajna cena u celini uplaćena, zahtieva u deklarativnoj formi i rizika do pune ciene stana u vreme otvaranja stečaja. Ni priznanje postojanja ili nepostojanja takvog prava od strane suda, bez obzira kako je pravno kvalifikovano, ne može izmeniti njegovu suštinu.

Attachments: