Aleksandra
Glavni majstor
Post count: 8

Tražićemo od programera da ubaci naša slova. Što se tiče pisma mislim da je stvar slobodne volje. Može i latinica evo sad upravo pišem. Jedino što mi podvlači kao netačno. Trebalo bi da i to prijavim. Evo zašto je dobro testirati :)))))