Aleksandra
Glavni majstor
Post count: 8

Da li se obaveštenje bankama mora poslati isti dan kada je stečaj otvoren?